Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Open en betrokken  – want iedereen is belangrijk 

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout is een actieve christelijke gemeenschap. In onze geloofsbeleving en in onze sociale betrokkenheid  laten we ons inspireren door de bijbel. Onze protestantse traditie prikkelt ons om levendig te blijven en onszelf kritische vragen te blijven stellen.

Onze verbondenheid met andere kerkgenootschappen houdt ondertussen onze blik ruim en breed open voor iedereen die zich christelijk noemt en voor ieder die verlangt naar een betere wereld.

In de wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen komen we samen om te bidden, te zingen en te luisteren. Dat is een traditioneel recept dat toch ook blijkt aan te slaan bij jonge mensen. Juist als je het doordeweeks druk hebt, is zo’n kerkdienst een rustpunt om je te kunnen bezinnen. 

We vinden verdieping van ons geloof heel belangrijk. Daarom komen we samen in allerlei gespreks- en studiegroepen en gaan we bij elkaar op huisbezoek. In de kerkdiensten denken we na over de actuele boodschap van de bijbel. We zoeken naar nieuwe vormen om ons geloof uit te drukken via liederen en creatieve uitingsvormen. We zijn heel verschillende mensen van verschillende achtergronden, maar zoeken elkaar op in de essentie waar het om draait.

Deze geloofsverdieping moedigt ons aan en geeft ons kracht om samen met anderen te werken aan een wereld waar iedereen gelijkwaardig thuis kan zijn. Daarvoor zetten we ons graag in met de gaven die we hebben gekregen, ieder op zijn of haar manier en elk in aanvulling op anderen.

Onze kerk is een gemeenschap die we samen dragen.

We werken met veel organisaties samen:

  • de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB),
  • de protestantse jeugddienst (ProJop),
  • het Protestants Sociaal Centrum (PSC) van Antwerpen,
  • de oecumenische werkgroep Boechout-Hove -Vremde,
  • de Antwerpse Raad van Kerken (ARK),
  • ondersteuning van het ziekenhuis- en gevangenispastoraat door de protestantse aalmoezeniers en enkele andere sociale instellingen.

In het buitenland engageert de kerk zich in

  • een jumelage met district Itabire van de Protestantse Kerk van Rwanda
  • de protestantse ngo Protestantse Solidariteit (PS), vooral werkzaam in Centraal Afrika
  • een tweejaarlijks protestants jeugduitwisselingskamp (KAP)

Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Die staan open voor leden en belangstellenden.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.