Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Dit is een overzicht van dagen en datums die op een of andere manier een gewoonte of traditie zijn in onze kerk.

Datum Omschrijving Bijzonderheden
Eerste zondag van het jaar De (eigen) dominee wordt aan het einde van de dienst door de gemeente toegezongen met "het daaltje". Dit wordt door de ouderling van dienst aangekondigd na de dienst.

Lied 363:1

Alle zondagen van maart en september Extra collecte voor het PSC. Vroeger was dit voor voedselpakketten, maar ondertussen collecteren we voor het Minke Zuidemafonds. Collectebus bij uitgang kerk
Laatste zondag van juni Net voor de zomervakantie delen we adressen uit van mensen uit de kerk die we blij kunnen maken met een vakantiekaartje.  
Ongeveer half oktober Dankdag  
Eerste zondag van oktober Jaarmarktkoers Boechout Kerk is die zondag moeilijk bereikbaar omdat jaarmarkttent voor de kerk opgesteld staat en de appelkantstraat zelf met nog enkele andere straten afgesloten zijn.
Dinsdag na eerste zondag van oktober Jaarmarkt Boechout Kerk wordt meestal geopend en er wordt koffie aangeboden aan bezoekers, met een mandje voor een vrije bijdrage voor de diaconie.
Zondag bij 11 november Oecumenische vredesviering Afwisselend in kerk van St.Bavo, Sint-Jan-in-de-Olie en onze kerk.
Laatste zondag van november Gedachtenisdienst Kerkleden die in het voorbije jaar iemand verloren hebben, kunnen een kaars aansteken ter gedachtenis aan de overledene. Telkens wordt een korte tekst voorgelezen over de overledene.
Adventsperiode Elk jaar kiest de diaconie een project om te steunen tijdens de adventsperiode. Elk jaar wisselen we af tussen een lokaal (binnenlands) project en een buitenlands project.
Elke eerste zondag van de maand (behalve juli & augustus) Viering van het Heilig Avondmaal  

Dit overzicht is zeker nog niet volledig en kan ook al eens wijzigen. Heb je aanvullingen of verbeteringen, meldt dit dan aan onze Webmaster.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.