Ds. W.J. Meister

22/09/1957 - 05/09/1958

Ds. W.J. Meister

Bevestiging

prof. Brillenburg Wurth, hoogleraar aan

de theologische school te Kampen

Tekst 2 Kor. 2:14a
Intredetekst Jesaja 55:10-11
Ds. J. Végh

13/09/1959 - 11/04/1965

Ds. J. Vegh

Bevestiging Ds. Van der Weg uit Bussem
Tekst Handelingen 18:26-28 en 31-36
Intredetekst 1 Kor. 2:1-5
Ds. P. Melse 08/05/1966 - 18/04/1971
Ds. P. Melse

Bevestiging Ds. Ganzevoort
Intredetekst 1 Kron. 22:16b
Ds. A.C. Koeman 08/04/1973 - 04/11/1987
Ds. A.C. Koeman

Bevestiging Ds. S.B. Van de Molen uit Hogersmilde
Intredetekst 1 Tim.1:12
Ds. E. Van der Borght 02/04/1989 -
Ds. E. Van der Borght

Bevestiging Ds. M. Beukenhorst
Intredetekst Marcus 1:1-15
Ds. Truus Schouten 02/03/2003 - 18/09/2011
Ds. Truus Schouten

Bevestiging Ds. D. Wursten
Intredetekst Marcus 3:6
Ds. Petra Schipper 07/10/2012 - 31/01/2018
Ds. Petra Schipper

Bevestiging Ds. Marc Schippers 
Intredetekst Mattheüs 14:22-35 
01/12/2019 - nu
Ds. Marieke den Hartog

Bevestiging Ds. Jelle Brouwer
Intredetekst Genesis 28:10-18