Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Bewogenheid en oprechtheid als troef

Buurtbetrokkenheid en openheid als opdracht


De protestantse kerk van Boechout wil een aktieve christelijke gemeenschap zijn, sociaal bewogen, geïnspireerd door de bijbel en gestuurd door haar reformatorische traditie en een oecumenische openheid.

In de wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen komen mensen samen om te bidden, te zingen en te luisteren. De kerk brengt een traditioneel recept dat toch blijkt aan te slagen bij een nieuwe generatie jonge mensen. Daarnaast is de kerkgemeenschap geëngageerd in een hele reeks religieuze, maatschappelijke en sociale verbanden:

 

  • het Protestants Sociaal Centrum (PSC) van Antwerpen,
  • de Eglise Presbyterienne au Ruanda (EPR),
  • de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB),
  • de jeugddienst Op Vrije Voeten (OVV),
  • de oecumenische werkgroep Boechout-Vremde-Hove,
  • de Antwerpse Raad van Kerken (ARK),
  • ondersteuning van het ziekenhuis- en gevangenispastoraat door de protestantse aalmoezeniers en enkele andere sociale instellingen.

In het buitenland engageert de kerk zich in

  • de aidsbestrijding in Atteridgeville (Zuid-Afrika),
  • de kerkbouw in Toradjaland (Indonesië),
  • de ondersteuning van de Protestantse Kerken en het Rainbow-project (hulp aan en verzorging van straat- en weeskinderen) in Burundi.


De toekomst van de protestantse kerk ziet de kerkenraad (het plaatselijke kerkbestuur) in een verdere vernieuwing van de traditionele vormen van geloofsbeleving. Maar ook in het uitbouwen van het hart van de kerk: geloofsverkondiging aan en -verdieping bij haar leden en belangstellenden. Zij staat voor een wereld waarin ook de mentaal en financiëel minderbedeelde zich thuisvoelt De kerkgemeenschap wil een zorgzame en solidaire samenleving bevorderen waar plaats is voor verschillende culturen en godsdienstbeleving.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.