Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Er staat een verhaal in de bijbel over ene Jakob die moet vluchten voor zijn leven. Zijn broer kan hem wel vermoorden. Jakob had notabene zijn stervende vader voor de zot gehouden!    Jakob is ver van huis en zonder een dak boven zijn hoofd is de wereld koud en meedogenloos. Dan wordt het nacht. Jakob is alleen, met zijn ingegooide ruiten. Hoe gaat het met jou? Overdag gaat het ogenschijnlijk best goed. Maar ‘s nachts kan alles je aanvliegen.

Wat droomt Jakob dan in de donkerste nacht van zijn leven? Géén nachtmerrie. Integendeel. Iets wonderlijks. Een ladder van op aarde tot in de hemel. Bottom up. En druk verkeer van engelen daarlangs. Levendige dialoog tussen aarde en hemel. De vragen stijgen op en er komt reactie terug. Nee, nog beter: Jakob ziet God zelf bij hem staan! Onderaan de ladder. Jakob lag nog te worstelen, maar God stond al naast hem. En waarmee komt God bij Jakob? Met verwijten? Veroordeling? Hij zou het verdiend hebben. Nee.  “Ik ken je langer dan vandaag, Jakob.  Er kan vanalles spaaklopen. Maar je hoeft hier niet te stranden. Ik laat je niet vallen. Je kunt met mij altijd opnieuw beginnen.”

De ladder en de engelen zijn Bijbelse beeldspraak om te vertellen dat God je opzoekt. Hij wil inloggen aan jouw werkelijkheid van dit moment. 

Jakob is diep onder de indruk. God heeft hem opgezocht. Hij noemt zijn slaapplaatsje in the middle of nowhere “huis van God”. Om het even welke plaats kan huis van God worden. Uw auto of fiets. Uw werkplek. Uw zetel. Je bed. 

20 jaar later moet Jakob langs déze plek terug om in het reine te komen met zijn verleden. Hij moet de kloof dichten in zichzèlf. Daar ligt de echte kloof. 

Dat vinden ook wij moeilijk. Alles aan elkaar breien in je leven heeft tijd nodig. Misschien wel een heel mensenleven. 

God heeft het zijne gedaan. Van Gods kant is die kloof al overbrugd. Via een ladder die Jezus heet.