Protestants-Evangelische
Kerk Boechout
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Op zondag 5 juli hernemen we de diensten in ons kerkgebouw. Hierbij zijn nog wel heel wat beperkingen van kracht. We willen u dus graag informeren over wat u mag verwachten en waaraan u zich zal moeten houden. Ook aan wie toch nog liever thuis blijft is gedacht.

Hoewel we van de Federale Overheid als kerk groen licht kregen om in juni weer in de kerk een eredienst te organiseren, heeft uw Kerkenraad unaniem anders beslist.

Vanuit de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE), hebben we richtlijnen ontvangen voor de heropstart van de erediensten in het kader van de Coronacrisis. Hierin staat precies uitgestippeld, wat er in het kader van de wet, maar meer nog voor de veiligheid van de bezoekende leden, gedaan of juist nagelaten moet worden.

Wat wel mag is weer bij elkaar komen in de eredienst. Echter is de lijst van beperkingen vrij groot. Een zeer voorname is dat sterk geadviseerd wordt om leden van 60 jaar en ouder niet deel te laten nemen. Verder mag er niet gezongen worden, enkel evt. door één of meerdere voorzangers op gepaste afstand van iedereen. Er mag geen Avondmaal gevierd worden, geen koffie gedronken worden na de dienst en de toiletten zijn enkel in gevallen van nood te gebruiken. Eenieder dient bij het binnengaan zijn/haar handen te ontsmetten, een mondkapje te dragen, jassen bij zich te houden en direct plaats te nemen op een aangewezen plaats, te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van de ander (tenzij in hetzelfde huis wonend).

Uw Kerkenraad denkt dat het om die redenen beter was om de heropstart van de kerk nog wat verder uit te stellen. Ondanks dat regelgeving/adviezen nog niet gewijzigd zijn, denken we op dit moment toch voorzichtig weer een opstart te gaan maken met ingang van zondag 5 juli. Dit kan echter alleen met uw medewerking door het in acht nemen van de spelregels, hoe vervelend en onnatuurlijk dit ook moge zijn/voelen.

Een kerkdienst op dit moment zal dus nog behoorlijk anders verlopen dan u tot nu toe gewend was.

U zult bij binnenkomst zien dat de stoelen iets anders opgesteld staan dan voorheen. Hierbij is rekening gehouden dat we altijd minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. U zult bij aankomst opgevangen worden. Nadat u uw handen ontsmet hebt en uw mondkapje opgezet hebt, wordt u verzocht om direct plaats te nemen op de u aangewezen plaatsen!

Indien u tijdens de dienst gebruik wenst te maken van een liedboek of een Bijbel, zult u die zelf mee dienen te nemen. Om besmettingsrisico te vermijden kunnen de liedboeken en Bijbels van de kerk momenteel niet gebruikt worden.

U wordt verzocht gedurende de dienst op uw plaats te blijven zitten zonder tussentijds gebruik te maken van het toilet (enkel te gebruiken in noodgeval en nooit meer dan één persoon tegelijk in het toiletblok/keukentje). Na de dienst wordt u verzocht direct de kerk te verlaten, terwijl u de 1,5 meter blijft respecteren. Het verlaten van de kerk gebeurt op aanwijzing van de koster. Achterste rij eerst, daarna de volgende. Uw bijdrage aan de collectes kunt u doen bij het verlaten van de kerk.

Buiten, in de open lucht, kunt u desgewenst op gepaste afstand met elkaar spreken.

Om wie toch nog liever niet naar de kerk komt een alternatief te bieden, gaan we de dienst ook via internet proberen uit te zenden - net zoals u afgelopen zondagen diensten bij andere kerken hebt kunnen volgen. We proberen de dienst live om 10u uit te zenden en de opname zal nadien ook nog te bekijken zijn. We zullen daarom ook de volgende zondagen u via de mailing en website op de hoogte houden van de diensten.

Het is zeker niet de bedoeling u hiermee te ontmoedigen, maar wel om maximaal de veiligheid en gezondheid van u allen te bewaren. In de loop van de tijd zullen we de ontwikkelingen blijven volgen en dientengevolge de strenge maatregelen aanpassen naar de nieuwe omstandigheden. Wij hopen op uw medewerking.

Je hebt onvoldoende rechten om een commentaar te posten.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.