Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Hier buiten voor de deur staat een groot bord: Klimaatplan.nu. Wie die website bezoekt, ziet allerlei initiatieven om de klimaatcrisis te bestrijden, in het klein en in het groot. Mijn goede voornemen voor dit nieuwe jaar is, om daar niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook als kerkgemeenschap prioriteit aan te geven. Immers: samen staan we sterker! Paus Franciscus verwees er al enkele jaren geleden naar, met zijn encycliek ‘Laudato Si’, die helemaal ging over het klimaat (2015). Hij roept daar op tot een ecologische bekering, een omkeer, met dezelfde woorden dus die Johannes de Doper in zijn verkondiging in de lezing van vandaag gebruikt. Doet u mee?

We hebben opnieuw kunnen genieten van een prachtige Kerstdienst met samenzang, gebed, stilstaan bij de oude verhalen en wat ze voor ons vandaag betekenen, mooie muziek en natuurlijk gewoon gezellig samenzijn. Foto's van de dienst zijn te bewonderen bij de fotoalbums.

Op zondag 15 december 2019 vond de intrededienst plaats van ds. Marieke den Hartog in onze kerk. Foto's van deze feestelijke gebeurtenis kan je bij de fotoalbumsbekijken.

Open en betrokken  – want iedereen is belangrijk 

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout is een actieve christelijke gemeenschap. In onze geloofsbeleving en in onze sociale betrokkenheid  laten we ons inspireren door de bijbel. Onze protestantse traditie prikkelt ons om levendig te blijven en onszelf kritische vragen te blijven stellen.

Als kerk zijn we een kerkgemeenschap, waarin ieder even belangrijk is. Het protestantisme staat voor mondigheid van iedere gelovige. De hele gemeenschap kiest dan ook via een zorgvuldige democratische procedure haar dominee en de leden van haar beleidsorgaan voor afgebakende termijnen. Dit kunnen mannen en vrouwen zijn, getrouwde of ongetrouwde.

Wil je weten wat het geloof inhoudt en daarover van gedachten wisselen? Zoek je een groep jongeren waar je veilig je mening kunt geven en je vragen stellen?

Onze kerk is een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Dit brengt ons in contact met mensen van allerlei achtergrond, ook mensen die het maatschappelijk moeilijk hebben. Het behoort tot de kerntaken van de kerk om voor deze mensen op te komen en te ondersteunen waar we kunnen.

Komende activiteiten

23 feb 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger
01 mrt 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger
08 mrt 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger