Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Omdat we nog iets meer tijd hebben willen nemen om de kerk te heropenen is deze zondag hopelijk de laatste dat we niet kunnen bijeenkomen in onze kerk. Deze zondag dus ook nog een woonkamerdienst. Vanaf juli hopen we jullie dus terug -met beperkingen- te mogen verwelkomen in ons kerkgebouw, al zullen we toch ook nog alternatieven blijven aanbieden voor wie dit wenst. Meer info volgt later nog.

Op zondag 5 juli hernemen we de diensten in ons kerkgebouw. Hierbij zijn nog wel heel wat beperkingen van kracht. We willen u dus graag informeren over wat u mag verwachten en waaraan u zich zal moeten houden. Ook aan wie toch nog liever thuis blijft is gedacht.

In de veertigdagentijd zaten we een avond gezellig bij elkaar in de pastorie om samen linzensoep te eten, met in totaal acht gemeenteleden. Een Bijbels gerecht, dus minstens 3000 jaar oud. In Genesis 25, 30 verkocht Ezau aan Jakob zijn eerstgeboorterecht voor een schotel van ‘dat rode, dat rode daar!’. Ik hoop dat we na de coronacrisis vaker rond de tafel kunnen zitten om duurzame recepten met elkaar te proeven: een klimaathoekje rond de tafel, kan het feestelijker?

Bekijk hier een korte pastorale boodschap van ds. Marieke den Hartog.

Open en betrokken  – want iedereen is belangrijk 

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout is een actieve christelijke gemeenschap. In onze geloofsbeleving en in onze sociale betrokkenheid  laten we ons inspireren door de bijbel. Onze protestantse traditie prikkelt ons om levendig te blijven en onszelf kritische vragen te blijven stellen.

Als kerk zijn we een kerkgemeenschap, waarin ieder even belangrijk is. Het protestantisme staat voor mondigheid van iedere gelovige. De hele gemeenschap kiest dan ook via een zorgvuldige democratische procedure haar dominee en de leden van haar beleidsorgaan voor afgebakende termijnen. Dit kunnen mannen en vrouwen zijn, getrouwde of ongetrouwde.

Wil je weten wat het geloof inhoudt en daarover van gedachten wisselen? Zoek je een groep jongeren waar je veilig je mening kunt geven en je vragen stellen?

Onze kerk is een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Dit brengt ons in contact met mensen van allerlei achtergrond, ook mensen die het maatschappelijk moeilijk hebben. Het behoort tot de kerntaken van de kerk om voor deze mensen op te komen en te ondersteunen waar we kunnen.

Komende activiteiten

05 juli 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger ds. M. den Hartog
10 juli 2020
12:00 - 14:00
Potje Gekookt
12 juli 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger ds. M. den Hartog
19 juli 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger ds. G. Schouten