Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Omwille van de coronacrisis kunnen we niet bijeenkomen in onze kerk, maar uiteraard kan je thuis in de eigen woonkamer wel een viering doen. Hierbij willen we jullie een liturgie aanreiken om dit vorm te geven.

Bekijk de videoboodschap van ds. Marieke den Hartog ivm de coronacrisis.

Omwille van de coronacrisis zullen zoals bepaald door de overheid ook de kerkdiensten in onze kerk niet doorgaan. Dit geldt alvast tot en met 5 april 2020.

Zijn wij bereid het zout der aarde te zijn? Pittige mensen, met karakter, die bereid zijn om het verschil te maken in een wereld die steeds meer door eigenbelang en kil winstbejag gedreven lijkt te worden, een wereld waar de humaniteit ernstig in de knel komt?

Open en betrokken  – want iedereen is belangrijk 

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout is een actieve christelijke gemeenschap. In onze geloofsbeleving en in onze sociale betrokkenheid  laten we ons inspireren door de bijbel. Onze protestantse traditie prikkelt ons om levendig te blijven en onszelf kritische vragen te blijven stellen.

Als kerk zijn we een kerkgemeenschap, waarin ieder even belangrijk is. Het protestantisme staat voor mondigheid van iedere gelovige. De hele gemeenschap kiest dan ook via een zorgvuldige democratische procedure haar dominee en de leden van haar beleidsorgaan voor afgebakende termijnen. Dit kunnen mannen en vrouwen zijn, getrouwde of ongetrouwde.

Wil je weten wat het geloof inhoudt en daarover van gedachten wisselen? Zoek je een groep jongeren waar je veilig je mening kunt geven en je vragen stellen?

Onze kerk is een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Dit brengt ons in contact met mensen van allerlei achtergrond, ook mensen die het maatschappelijk moeilijk hebben. Het behoort tot de kerntaken van de kerk om voor deze mensen op te komen en te ondersteunen waar we kunnen.

Komende activiteiten

10 apr 2020
12:00 - 14:00
Potje Gekookt
12 apr 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger ds. M. den Hartog
19 apr 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger ds. M. den Hartog
26 apr 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger ds. M. den Hartog
27 apr 2020
19:30 - 22:00
Bijbels leerhuis